Anna Wieczur reżyserka filmowa, teatralna, operowa, radiowa i telewizyjna

fot. M. Łobaczewski